Een hoge rente, maandelijks uitbetaald

-  6 - 8% rente per jaar 
-  maandelijkse betaling van renten


Ter financiering van het meubilair en de aankleding van haar Spaanse vakantieappartementen geeft Granfiesta een obligatielening uit. Granfiesta verhuurt de appartementen zeer rendabel aan toeristen en overwinteraars en heeft daaruit maandelijk inkomen waardoor een hoge rentevergoeding maandelijks uitgekeerd kan worden. 

Een stijgend rendement

De rentevergoeding bedraagt 6% in het eerste jaar.
Ieder jaar daarna  wordt de rente verhoogd met 0,5%
zodat u in het vijfde jaar 8% rente ontvangt. 

De gemiddelde rente over de looptijd van de obligatie bedraagt na het eerste jaar 6%. In de daarop volgende jaren neemt de rentevoet toe. Na afloop van het vijfde jaar heeft u gemiddeld 7% rente ontvangen.

Een flexibele looptijd

Zonder opzegging wordt de obligatie afgelost bij het einde van de vijf jarige looptijd.
Na afloop van het eerste jaar kan de obligatie ieder kwartaal op verzoek van de obligatiehouder door Granfiesta teruggekocht worden.

Vakantievouchers als extra

Iedere obligatiehouder ontvangt een vakantievoucher voor een verblijf in een appartement in gebouw Playa Dorada aan het strand in Oropesa del Mar. Meerdere obligaties voor een deelnemer veroorzaakt minder kosten. Dat voordeel krijgt u uitgekeerd in de vorm van extra vakantievouchers. 

 

Het informatie document

Om u een goed beeld te vormen van de Granfiesta Obligaties is het noodzakelijk om het informatiedocument zorgvuldig door te nemen en zo nodig met uw adviseur te bespreken. In het informatiedocument vindt u de obligatievoorwaarden, maar ook een overzicht van de mogelijke risico's. Naast risico’s als schade aan het meubilair en de appartementen door brand, lekkages of wangedrag van huurders, zijn er ook marktrisico’s als een tegenvallende ontwikkeling van het toerisme naar Spanje, exploitatie- en beheersrisico’s en algemene risico’s zoals die van de besteding van de middelen, het optreden van calamiteiten en juridische en fiscale risico’s. Een volledig overzicht van alle mogelijke risico’s vindt U in het Informatie document.