Granfiesta Obligaties 2

Granfiesta Obligaties 2

Granfiesta Obligaties 2 zijn uitgeschreven om 15 appartementen in het door Granfiesta Servicios geexploiteerde gebouw Playa Dorada, in Oropesa del Mar in Spanje, te kopen en te meubileren en daarmee de positie en de winstgevendheid van Granfiesta Servicios in Spanje te versterken.

De corona-crisis zal, na een periode van stilstand in de eerste helft van 2020, na verwachting positief gaan uitpakken omdat de huurverhoging lager zal worden als waarmee in het Memorandum gerekend is en ook de inkoopprijzen waarschijnlijk lager komen te liggen.
 

Kerngegevens van de Obligatielening

Omvang                                                 € 2.000.000
Looptijd                                                  5 jaar
Vaste rente per jaar                           3,8%
Bonusrente per jaar                           3%, uit te keren bij aflossing
Berekening rente                                enkelvoudig
Uitkering vaste rente                         per einde van iedere maand
Coupure                                                € 5.000
Minimum deelname                          € 10.000 (twee coupures)
Periode van inschrijving                   Vanaf 1 april 2020
Emissiekosten                                      2%
Tussentijds verhandelbaar              Ja
Kosten overdragen                            2,5% van de nominale waarde
Aflossing                                                Bij einde looptijd. Vanaf jaar 1 kan de obligatie eventueel ieder kwartaal op verzoek van de obligatiehouder teruggekocht worden.
Kosten vervroegde aflossing           In eerste jaar 5%, daarna ieder jaar 0,5% minder.
 
Voor meer informatie en toelichtingen wordt u geadviseerd het memorandum te lezen.